Meaning of 'iguru'

iguru. [Tel.] n. A sprout or young leaf: the red gums of the mouth. ciguru. igurukura iguru-kura. n. A kind of curry. igurubodi iguru-bodi. n. A blooming girl. igurottu igur-ottu. v. n. To bud or blossom, to bloom. cigirincu. rosamigurottan with a burst of displeasure. igurcu or igurucu or igirincu igurtsu. [Tel. from iguru (q. v.) v. a. To dry up, decrease, do away with. nasimpaceyu. i dahanajvara migirincu tandri. B. D. vi. 351. To sprout, shoot, bud. cigirincu.

Meaning of ఇగురు

iguru. [Tel.] n. A sprout or young leaf: the red gums of the mouth. చిగురు. ఇగురుకూర iguru-kūra. n. A kind of curry. ఇగురుబోడి iguru-bōḍi. n. A blooming girl. ఇగురొత్తు igur-ottu. v. n. To bud or blossom, to bloom. చిగిరించు. రోషమిగురొత్తన్ with a burst of displeasure. ఇగుర్చు or ఇగురుచు or ఇగిరించు igurṭsu. [Tel. from ఇగురు (q. v.) v. a. To dry up, decrease, do away with. నశింపచేయు. ఈ దహనజ్వర మిగిరించు తండ్రీ. B. D. vi. 351. To sprout, shoot, bud. చిగిరించు.


Browse Telugu - English Words

Sri Venkataramana Calendar 2022 July

Telugu to English Dictionary Search

Tags: English Meaning of iguru, iguru Meaning, Telugu to English Dictionary, iguru Telugu Meaning, iguru English Meaning

TeluguDictionary.TeluguPedia.Com | Telugu to English | English to Telugu | Terms
Hosting by MediaOne.in