Meaning of 'vaibhavamu'

vaibhavamu. [Skt. from vibhavamu.] n. Wealth, riches, grandeur, splendour, vibhavamu, aisvaryamu, mahima. avanma notitamatarkyavaibhavambu. Lalito. viii. 27. vaibhavudu vaibhavudu. n. One who is flourishing or blooming. vibhavamu galavadu. navayauvanavaibhavundu. Vish. ii. 87.

Meaning of వైభవము

vaibhavamu. [Skt. from విభవము.] n. Wealth, riches, grandeur, splendour, విభవము, ఐశ్వర్యము, మహిమ. ఆవాఙ్మ నోతీతమతర్క్యవైభవంబు. Lalito. viii. 27. వైభవుడు vaibhavuḍu. n. One who is flourishing or blooming. విభవము గలవాడు. నవయౌవనవైభవుండు. Vish. ii. 87.


Browse Telugu - English Words

Sri Venkataramana Telugu Calendar 2024

Telugu to English Dictionary Search

Tags: English Meaning of vaibhavamu, vaibhavamu Meaning, Telugu to English Dictionary, vaibhavamu Telugu Meaning, vaibhavamu English Meaning

TeluguDictionary.TeluguPedia.Com | Telugu to English | English to Telugu | Terms
Hosting by MediaOne.in